Huisregels

Bezoekers van Festella onder 6 jaar dienen onder toezicht van ouderen te zijn. Festella kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.

Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken is verboden.

Bezoekers vanFestella betreden het festival terrein op eigen risico. Festella aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Festella, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Bezoekers van Festella dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van discriminerende kleding is niet toegestaan.

Tijdens het evenement worden er foto’s en video’s gemaakt van verschillende bezoekers om de sfeer vast te leggen. Bent u het hier niet mee eens contact ons dan via info@festella.nl

De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door Festella niet getolereerd.

Zonder schriftelijke toestemming van Festella is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bij het betreden en verlaten van Festella dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

Glazen / bekers mogen niet mee naar buiten worden genomen.

Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen door Festella Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Festella te allen tijde op te volgen.

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden.